Tsukuru (Seki Sabato) – Kazu Matome (Summer Wars)

Kazuma Ikezawa uke fever.

Title: Kazu Matome
Artist: Tsukuru
Circle: Seki Sabato
From: Summer Wars
Pages: 134
Translator: TheRobotsGhost
Editors: d4sh, Maruko, TMA-2
Scanner: Shinjisan
QC: Arrow, aspect, ShotaCat, TheRobotsGhost, TMA-2

005 – DKY
029 – Toi Kazu
047 – Torihikisaki ni Iu youni Onegaishite Kazuma-kun ni Iroiro Gite morau Hon Z
061 – Kazuman
070 – Kazuman 2
083 – x3 Sai wa yoku nemuru
103 – Kazuma-kun to Asobou
117 – Kazuma-kun wa Otousan to Totte mo nakayoshi desu.

Mediafire | Mega | ExHentai | MyReadingMangaShotachan Gallery

Artist Info:
Website | Pixiv | Twitter | Support the Artist!

Ura (Kanyou Shounen) – Koi Kazu! (Summer Wars)

00 01

Kenji snaps a photo of Kazuma in the act.

Title: Koi Kazu!
Artist: Ura
Circle: Kanyou Shounen
From: Summer Wars
Pages: 12
Translator: TheRobotsGhost
Editor: Nokusukun
Scanner: Shinjisan
QC: ShotaCat, TheRobotsGhost

Mediafire | Mega | ExHentai | MyReadingManga | Shotachan Gallery

Artist Info:
Pixiv | Website | Twitter | Support the Artist!

Saku (Seki Sabato) – Kazuman 2 (Summer Wars)

070 071

More excerpts from Kazuma’s daily life.

Title: Kazuman 2
Artist: Saku
Circle: Seki Sabato
From: Summer Wars
Pages: 13
Translator: TheRobotsGhost
Editor: TMA-2
Scanner: Shinjisan
QC: ShotaCat, TheRobotsGhost

Mediafire | Mega | ExHentai | MyReadingMangaShotachan Gallery

Saku (Seki Sabato) – Kazuman (Summer Wars)

01-2 064

A journey through the daily life of Kazuma.

Title: Kazuman
Artist: Saku
Circle: Seki Sabato
From: Summer Wars
Pages: 11
Translator: TheRobotsGhost
Editor: TMA-2
Scanner: Shinjisan
QC: Arrow, TheRobotsGhost\

Mediafire | Mega | ExHentai | MyReadingMangaShotachan Gallery

Saku (Seki Sabato) – DKY (Summer Wars)

005 009

Kazuma walks in on Shouta masturbating and decides to give him some help.

Title: DKY
Artist: Saku
Circle: Seki Sabato
From: Summer Wars
Pages: 24
Translator: TheRobotsGhost
Editor: Maruko
Scanner: Shinjisan
QC: aspect, TMA-2

Mediafire | Mega | ExHentai | MyReadingMangaShotachan Gallery

Saku (Seki Sabato) – Toikazu (Summer Wars)

029 031

A few classmates bully Kazuma by tying him up in a toilet stall. Before they have a chance to do what the want, the bell rings, and they leave Kazuma in the stall alone.

Title:
Toikazu
Artist: Saku
Circle: Seki Sabato
From: Summer Wars
Pages: 18
Translator: TheRobotsGhost
Editor: d4sh
Scanner: Shinjisan
QC: TheRobotsGhost, TMA-2

Mediafire | Mega | ExHentai | MyReadingMangaShotachan Gallery

Hiroichi (Picotama) – Yuugata no Ousama (Summer Wars)

01_00a03_02

Kazuma finally wins at something.

Title: Yuugata no Ousama
Artist: Hiroichi
Circle: Picotama
From: Summer Wars
Pages: 17
Translator: TheRobotsGhost
Editor: aspect
Scanner: N/A
QC: Raoteve, ShotaCat

Mediafire | Mega | ExHentai | MyReadingMangaShotachan Gallery