Secco (Teion Yakedo) – Arashi no Yoruni, (Boku dake ga Inai Machi)

Yashiro-Sensei takes Satoru to a love hotel to take shelter from a winter storm.

Title: Arashi no Yoruni,
Artist: Secco
Circle: Teion Yakedo
From: Boku dake ga Inai Machi
Pages: 26
Translator: TheRobotsGhost
Editor: Roan
Scanner: Shinjisan
QC: Cipher-kun, gmartinez12